+98-21-79649900
+98-21-79649900 جستجو

تخفیف ها و کمپین ها

ArzCredit
کمپین افتتاح حساب بین المللی - بلک فرایدی آذر 1402
جمعه سیاه
خبر داریم خبر ویژه!
به مناسبت جمعه سیاه یا black friday تخفیف 40 درصدی برای کسانی که تا پایان 7 آذر 1402 از خدمات زیر استفاده می کنند در نظر گرفته شده است. این فرصت ویژه را از دست ندهید.
در ادامه، اگر یک نفر از دوستانتان را به ارزکردیت معرفی کنید و آن دوست شما از یکی از این دو خدمت استفاده کند، 10 درصد و اگر دو نفر را معرفی کنید، هر سه نفر، یعنی هم شما و هم دوستانتان از 12 درصد تخفیف بهره مند می شوید. برای دریافت این دو کد تخفیف لازم است یک یا دو نفر دوستتان را به پشتیبانی ارزکردیت معرفی کنید.
آیدی تلگرام ArzCredit_Support@
  • sale40per

    کوپن تخفیف 40% برای همه خریداران
    کمپین بلک فرایدی آذر 1402 - افتتاح حساب

  • --------------

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

question