فریلنسرها یا آزادکاران (freelancers)
0

فریلنسرها یا آزادکاران (freelancers)

فریلنسر (Freelancer) به معنی آزادکار می باشد. فریلنسر ها به افرادی گفته می شود که مدیر خود هستند . این افراد خود اشتغال بوده و ...

اطلاعات بیشتر
تبدیل در آمد ارزی برای فریلنسر ها
0

تبدیل در آمد ارزی برای فریلنسر ها

نقد کردن درآمد مشاغل فریلنس تبدیل به یکی از مراحل پیچیده برای فریلنسرها شده است تا جاییکه خیلی از آزادکاران قید درآمد ارزی و مزایای ...

اطلاعات بیشتر