7 اسفند 1398 0

بسیاری از دانشجویان و دانشگاهیان ایران برای ارتباط با مراکز آموزشی و دانشگاهی اقسانقاط جهان، با مشکلاتی در تبادلات خود مواجهند. به علت محدودیت‌‌‌های ایجاد شده برای ایرانیان، بسیاری نمی‌توانند تبادلات ارزی داشته باشند و یا اصلا دسترسی به حساب‌‌‌های بانکی خارج از کشور ندارند.

ارز کردیت می‌تواند در این مسیر همراه با شما باشد و این فرآیند را برای شما تسهیل نماید. برخی خدمات ارز کردیت در این حوزه بدین شرحند:

  • درخواست ادامه تحصیل
  • پرداخت شهریه
  • آزمون‌‌‌های بین المللی
  • کنفرانس و ژورنال‌‌‌های بین المللی

ارز کردیت مسیری بسیاری ساده را برای ارتباطات خارج از کشور شما فراهم کرده است.

  • انتخاب خدمت یا سرویس مورد نظر در این گام شما به سایت دانشگاه، کنفرانس، مجله یا هر حدمت دیگری که نیازمند دریافت آن هستید می‌روید و فعالیت مرود نظر خود را انتخاب می‌نمایید. بسیاری از سایت‌ها از شما خواهند خواست که ثبت نام نمایید. بدون نگرانی فرآیند ثبت نام را انحام دهید
  • . ورود به صفحه پرداخت در این مرجله، شما وارد صفحه پرداخت وب سایت مورد نظر می‌شوید و لینک پرداختی را در صفجه کاربری خود وارد نمایید. در صورتی که برای ورود و پرداخت نیازمند ثبت نام هستیم، آن را در قسمت توضیحات اضافی وارد نمایید.
  • پرداخت شما انجام شد! در گام بعد ارز کردیت پرداخت را برای شما انجام خواهد داد و فیش مورد نظر را خدمت شما ارسال خواهد نمود. شما می‌توانید ادامه فعالیت‌‌‌های خود پس از پرداخت را با آرامش خیال انجام دهید.

پیام بگذارید