9 شهریور 1399 0

برای ثبت نام در آزمون‌‌‌های بین المللی ابتدا از شرایط زمانی پرداخت در آزمون مورد نظر مطمئن شوید و حداقل سه روز کاری قبل از پایان مهلت ثبت نام اقدام کنید.

قبل از پرداخت مطمئن باشید که مدارک مورد نیاز برای میزان پرداختی خود را در ارزکردیت ثبت کرده اید و سطح کاربری خود را، به میزان مورد نیاز ارتقا داده اید.

توجه داشته باشید پرداخت ریالی را با همان شماره کارتی که در حساب کاربری خود ثبت کرده اید انجام دهید، در غیر این صورت مبلغ سفارش به کارت پرداخت کننده عودت داده می‌شود و سفارش کنسل می‌شود.

معمولا ثبت نام در آزمون‌‌‌های بین المللی با چند شیوه ی پرداخت از طریق پی پل و یا واریز از طریق ویزا و یا مستر کارت صورت میگیرد.

شما می‌توانید بعد از اینکه از شیوه ی پرداختی مورد

 

پیام بگذارید